Toch niet alleen de bandensoort en -spanning bepalen de rolweerstand?

Verbaasd: Wij zien optimale uitlijning van Trucks en trailers niet in dit artikel. Het nieuwe uitlijnen draagt zeker bij aan de reductie van CO2, besparing van brandstof en onderhoudskosten, dus laten we ervoor zorgen dat uitlijnen weer op de kaart gezet wordt door truck-technici hiervoor op te leiden en uitlijning mee te nemen in deze certificering. 

WEBSITE TRANSPORT EN MILIEU:  Parameters van VECTO zijn de aerodynamica van het voertuig, de rolweerstand, het voertuiggewicht, de efficiency van de motor en hoeveel de aanverwante apparatuur aan energie verbruikt. Denk aan een compressor voor het luchtremsysteem of aan een waterpomp. Nadat dit programma was ontwikkeld, werd de truck industrie erbij betrokken, Daimler in eerste instantie, om uit te vinden in hoeverre het simulatieprogramma mogelijk afweek van de dagelijkse praktijk, en later ook DAF en Iveco. Het verschil tussen theoretische simulatie en de praktijk bleek reuze mee te vallen. De simulatieprogramma’s werden in de praktijk uitgevoerd door twee trucks. Een DAF CF75 achttien tonner met 360 pk, geladen op net geen 15 ton. En een Mercedes Actros Euro VI opleggercombi met 450 pk motor op een gewicht van 33,5 ton. Er werd zowel op de rollenbank als op de weg getest. Het testcircuit van Iveco, Balocco bij Turijn, werd hiervoor gekozen. De afwijkingen bleken hooguit vier procent te bedragen, maar gaven verder een prima weergave van de CO2-uitstoot van gemeten voertuigen en voertuigcombinaties.

Grondslag

Volgens Brussel zijn zware vrachtwagens verantwoordelijk voor zes procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Een kwart van alle uitstoot van Europese broeikasgassen wordt veroorzaakt door transport in een of andere vorm. Standaards voor CO2-uitstoot, zoals we die inmiddels kennen bij personenwagens, zijn er nog niet voor trucks. Dat wat er wel is, gaat alleen uit van de motor en niet van het gehele voertuig, zegt Brussel. Met de nieuwe methode wil de Europese Commissie een nauwkeurige meetmethode realiseren die een reële weergave geeft van de CO2-uitstoot en die zodoende de weg vrij maakt voor labeling van bedrijfsvoertuigen. Aan de hand daarvan kunnen verladers dan bepalen welk transportbedrijf over de meest milieuvriendelijke vloot beschikt. Het nieuwe programma moet bovendien toekomstbestendig zijn, dus ook perspectief kunnen aanbrengen bij toepassing van alternatieve aandrijflijnen. Het moet de lasten voor truckbouwers zo veel mogelijk verlichten en die transparant maken.

(Veel) huiswerk

Voor een te meten voertuig heeft VECTO veel inputdata nodig. Voertuigmassa en -afmetingen. Er moet nauwkeurige bandeninformatie ingevoerd worden. Dus de maten, maar ook de coëfficiënten van de rolweerstand. Alle versnellingsbakverhoudingen moeten erin, inclusief de percentages van krachtsverlies op welk moment. De aerodynamica speelt een grote rol bij brandstofverbruik en dus bij CO2-uitstoot. Bij trailers zal vooral worden gekeken naar in de eerste plaats de aerodynamica en in de tweede plaats het gewicht. Nadat alle waarden met betrekking tot stroomlijn, banden en aandrijflijn zijn ingevoerd, zijn we er nog lang niet. Ook het soort en type dynamo, luchtcompressor, stuurpomp, fan voor de koeling en aircogegevens moeten ingevoerd worden. Natuurlijk ook het laadvermogen en van bussen moet het aantal passagiers dat vervoerd kan worden, worden ingevoerd.

Lees het hele artikel op deze link: https://transportenmilieu.nl/vecto